Algemene Voorwaarden 

Click here for the English terms & conditions.

 

Algemene Voorwaarden BLMA b.v.
 

Inschrijving en lesgeld groepslessen

 • De inschrijving wordt aangegaan voor minimaal één lesseizoen.
 • Na inschrijving wordt het verschuldigde lesgeld geïncasseerd d.m.v. automatische incasso in één termijn, twee  termijnen of tien  maandelijkse termijnen (dit kun je aangeven op het  inschrijvingsformulier).
 • Wij verlenen geen toegang tot de les wanneer het lesgeld niet voor aangegeven datum is betaald en willen u erop wijzen dat een leerling na inschrijving te allen tijde betalingsplichtig is.
 • Leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig. De BTW (21%) is verwerkt in het lestarief voor 21- plussers.
 • De lesprijs kan per lesseizoen worden aangepast.
 • Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen of te verrekenen.
 • Toegangskaarten voor voorstellingen/uitvoeringen van de Babette Labeij Music Academy zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.
 • In verband met de groepsgrootte/het samenstellen van de groepen, dien je je ieder seizoen opnieuw in te schrijven.
 • Er vindt nooit restitutie of verrekening van het lesgeld plaats wanneer de leerling zich tussentijds uitschrijft. Ook bij leerlingen die voor een heel seizoen vooruit hebben betaald maar eerder willen stoppen om welke reden dan ook, vindt géén restitutie van het lesgeld plaats.
 • Er is geen enkele mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld bij tussentijdse stopzetting. Restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk bij:
  • Verhuizing buiten een straal van 30 kilometer vanaf één van onze leslocaties  (Amsterdam/Hilversum/Rotterdam) / emigreren. Hiervoor dient een bevestiging van de gemeente met verhuisdatum getoond te worden. Graag uiterlijk 4 weken voor verhuizing doorgeven.
  • Langdurige ziekte (langer dan 4 weken aaneengesloten). Hiervoor dient een doktersverklaring getoond te worden
  • Zwangerschap: hierbij is er een mogelijkheid de overeenkomst te bevriezen voor maximaal een duur van 16 weken (officiële duur zwangerschapsverlof) Hiervoor dient een zwangerschapsverklaring van verloskundige/arts getoond te worden met aangegeven verwachte bevaldatum.

 

Privélessen

Privéles-pakketten
Na aankoop van het privéles-pakket is het niet mogelijk om (een deel van) het lespakket te restitueren of uit te laten betalen in geld. Privéles-pakketten zijn geldig tot één jaar na aankoopdatum. 

 

Voorwaarden annulering privéles
Je kunt je privéles tot 24 uur voor aanvang van de privéles verplaatsen door een mail te sturen naar info@babettelabeij.com. Je ontvangt dan bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de privéles een nieuwe code waarmee je een nieuwe zangles kunt inplannen. Deze code is een jaar geldig.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de les kunnen we geen nieuwe code aanbieden.
Mocht zich er aan de kant van de BLMA onverhoopt iets voordoen waardoor de les niet door kan gaan dan zoeken wij met jou naar een geschikte oplossing/moment om de nieuwe les in te plannen.
De BLMA gaat bij annulering nooit over tot restitutie. 

 

Aansprakelijkheid
De Babette Labeij Music Academy is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers/leerlingen. De BLMA is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers/leerlingen van de Academy oplopen tijdens, voor of na de zanglessen. Door de leerling/bezoeker van de BLMA veroorzaakte schade is op de leerling/bezoeker van de Academy verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

 

Contactgegevens 
Graag ontvangen wij tijdig eventuele wijzigingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van digitale informatieverspreiding. Registratie van een juist e-mailadres is daarom van essentieel belang 

 

Vakanties 
Tijdens de schoolvakanties vinden er op de Babette Labeij Music Academy géén groepslessen plaats. Het groepslesrooster volgt de vakanties in de regio van de betreffende locatie. Op officiële feestdagen zoals Pasen en Pinksteren gaan de groepslessen wel gewoon door.

 

Nieuwsbrief
Je gaat er bij inschrijving mee akkoord dat je e-mailadres wordt toegevoegd aan verzendlijst van de BLMA nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden van deze nieuwsbrief onderaan de mail. Je zult dan niet meer opnieuw toegevoegd worden. 

 

Landelijke maatregelen 

Aanpak groepslessen
In geval van (terugkerende) landelijke maatregelen, zoals onder meer de Corona maatregelen of landelijke weerwaarschuwingen waardoor het (openbaar) reizen wordt verhindert, zullen wij onze lessen volgens een aangepast rooster aanbieden en/of online. Bij uitzondering is het alleen dan mogelijk om, vanwege boven genoemde redenen, de groepszanglessen via Zoom bij te wonen. Mochten wij ivm maatregelen opgelegd door de regering genoodzaakt zijn om onze lessen op een andere manier aan te bieden restitueren wij geen lesgeld en is het ook niet mogelijk tussentijds te stoppen of groepslessen te bevriezen. Zie hiervoor onze algemene voorwaarden.

Aanpak privélessen
Privélessen worden in geval van (terugkerende) landelijke maatregelen, zoals onder meer de Corona maatregelen of landelijke weerwaarschuwingen waardoor het (openbaar) reizen wordt verhindert, omgezet naar online privélessen via Skype. Mochten wij i.v.m. maatregelen opgelegd door de regering genoodzaakt zijn om onze lessen op een andere manier aan te bieden restitueren wij geen lesgeld en is het ook niet mogelijk de privélessen te bevriezen. Zie hiervoor onze algemene voorwaarden.

 

Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal
Op de BLMA zijn wij ontzettend trots op alle enthousiaste leerlingen die onder leiding van onze gedreven, professionele zangcoaches keer op keer een fantastisch eindresultaat neerzetten. Omdat we hier zo trots op zijn vinden we het leuk om foto's en video's van onze lessen en optredens te delen op onze social mediakanalen.  

Plezier in zingen staat bij ons altijd voorop en we vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich comfortabel voelen. Wij gaan met het filmen/fotograferen van lessen zorgvuldig om, we geven het duidelijk aan als er gefilmd wordt en we zullen nooit beeldmateriaal plaatsen waar leerlingen onvoordelig op staan. 

Wij vinden het belangrijk dat ons beleid inzake het maken van beeldmateriaal op de BLMA en tijdens andere BLMA-activiteiten én het gebruik van dit beeldmateriaal op onze social media kanalen duidelijk is voor alle betrokkenen. Voor specifiek promotiemateriaal en overige media zal altijd separaat toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende leerlingen en/of ouders van de leerlingen.

Het kan voorkomen dat leerlingen en/of ouders beeldmateriaal maken tijdens onze activiteiten. Hier heeft de Babette Labeij Music Academy geen invloed op, maar we gaan ervan uit dat leerlingen en/of ouders terughoudend zijn met het plaatsen van beeldmateriaal op social media.

Bij inschrijving vragen we je apart toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal waar jij op staat. Namens leerlingen onder de 16 dienen ouders/verzorgers daarvoor toestemming te geven.